Żf
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

 
STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
INFORMACJE O ŻYWIENIU

Jadłospis dekadowy - szkoła od 03.11.2020r. - 30.11.2020r.
Jadłospis dekadowy -przedszkole od 01.12.2020r.-23.12.2020r.
Odpłatność za żywienie na 11.2020      

Nowy Regulamin stołówki.   
Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach
Informacja OPS dotycząca możliwości dofinansowania do obiadów szkolnych       

Kontakt telefoniczny:
Intendent:     603 592 666,  32 72 31 683
Sekretariat: 32 43 17 855 ,  32 72 31 681

INFORMACJA

Informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach i Zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym w Rybniku

ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach zaprasza uczniów klas VII - VIII na cykl spotkań pt. "Jak być sobą"

OLIMPIADA INFORMATYCZNA JUNIORÓW

Komunikat o rozpoczęciu Olimpiady Informatycznej Juniorów

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny rozpoczynamy spotkaniem uczniów z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasa VIII  - 8:45 - sala 24
Klasa VII - 9:00 - sala 32
Klasa VI - 9:15 - sala 29
Klasa V - 9:30 - sala 31
Klasa IV - 9:45 - sala 34
Klasa III - 10:00 - sala 33
Klasa II - 10:00 - sala 23
Klasa I - 10:00 - sala 24

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przekazuje materiały informacyjne skierowane do szkół oraz przedszkoli. 

Kluczowe kryteria/przesłanki, które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydający opinie o zmianie trybu nauczania
Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół 
Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

Bezpieczny powrót do szkół - prezentacja
, diagram  
 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

W szkole zostały opracowane szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

              

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

             

JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty przeprowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w dniach 16 -18 czerwca 2020r.

  
INFORMACJA DLA UCZNIÓW KL. VIII

Zapraszam uczniów klasy VIII do sekretariatu Szkoły po odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin: 31 lipca 2020r. (piątek) w godzinach: 10:00 - 13:00.

Proszę Wszystkich uczniów klasy VIII o przekazywanie powyższego ogłoszenia między sobą.

 Anna Jaksik - dyrektor SP Szczejkowice

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

DZIĘKUJĘ za współpracę w roku szkolnym 2019/2020.
Dziękuję:
uczniom za to, że starali się uczyć na wysokim poziomie,
rodzicom za pomoc własnym dzieciom i nam nauczycielom,
nauczycielom za wykonanie zadania jakim było nauczanie zdalne.

Życzę prawdziwego odpoczynku podczas wakacji.

Anna Jaksik - dyrektor SP Szczejkowice

GRATULACJE DLA UCZNIÓW

Gratulacje dla uczniów, którzy osiągnęli wyniki w nauce co najmniej 4,75.

  
LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

List Ministra Edukacji Narodowej  z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Organizacja dnia 26 czerwca 2020r.

Informuję, że w trosce o zdrowie uczniów i pracowników w dniu 26 czerwca 2020r. nie będzie Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Łask.
Nie będzie również tradycyjnej, uroczystej akademii w szkole.
Rok szkolny kończymy wydaniem uczniom świadectw zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram odbierania świadectw:
Klasa VIII 8:00 - 8:30
Klasa VII 8:30 - 9:00
Klasa VI 9:00 - 9:30
Klasa V gr. I 9:30 - 10:00
Klasa V gr. II 10:00 - 10:30
Klasa IV 10:30 - 11:00
Klasa III 11:00 - 11:30
Klasa II 11:30 - 12:00
Klasa I 12:00 - 12:30

Zasady:
1. Odbiór świadectwa odbędzie się w trybie indywidualnym tzn. w czasie wskazanym powyżej.
2. Po świadectwo przychodzą osoby zdrowe.
3. Świadectwo może odebrać uczeń/uczennica lub rodzic ucznia/ uczennicy.
4. Zachowujemy odpowiedni dystans tzn. obowiązuje zachowanie odległości 1,5 metra.
5. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczki).
6. Świadectwa uczniów, którzy nie odbiorą dokumentu w dniu 26 czerwca br., zostaną zabezpieczone w sekretariacie szkoły. 

Świadectwa zostaną wydane na świeżym powietrzu tzn. na placu szkolny
m (wejście na teren szkoły bramą za oddziałem przedszkolnym). 
W wypadku deszczu powiadomimy o innym miejscu spotkania wychowawcy z uczniami.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach informuje, że od dnia 01-07-2020 roku będzie możliwość składania wniosku o świadczenie "Dobry Start"
Jednorazowe świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 zł to wsparcie dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny.
Terminy składania wniosków:
- od 1 lipca 2020 roku - można będzie składać wnioski przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia
- od 1 sierpnia 2020 roku - będzie można składać wnioski również w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach 
przy ul. 3 Maja 36b w Czerwionce. 

Ostateczny termin składania wniosków mija 30 listopada 2020 roku

Równocześnie przypominamy wszystkim osobom pobierającym świadczenie 500+, iż w obecnym okresie zasiłkowym nie jest wymagane składanie kolejnych wniosków, gdyż świadczenia w większości przypadków są przyznane do 31 maja 2021 roku

W razie pytań, Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach służy pomocą.
tel. 32 43 12 039 w. 20, 21, 22
tel. 32 72 29 402 32 72 29 403
tel. 32 72 29 404.
Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej http://opsczerwionka.pl

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

12 czerwca 2020r. (piątek po święcie - Boże Ciało)
16 -18 czerwca 2020r. (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)

Przyjęto do realizacji:
26.08.2019r. - zebranie organizacyjne Rady Pedagogicznej
19.09. 2019r. - zebranie ogólnoszkolne Rodziców
26.09.2029r. - zebranie Rady Rodziców

DZIEŃ DZIECKA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.

Materiały są dostępne także na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 Załączniki:
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Drodzy Ósmoklasiści!

Znaleźliście się dziś w wyjątkowo trudnej sytuacji, ponieważ musicie wybrać szkołę, która przygotuje Was do dalszego kształcenia się na studiach lub da Wam zawód, a tym samym i pracę w przyszłości, ale dokonać musicie tego w sposób zdalny. Dlatego wychodzimy naprzeciw Waszym problemom i chcemy Was zachęcić do wyboru właśnie naszej szkoły - Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - Liceum Ogólnokształcącego, Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia.

Z pewnością chcielibyście, by ta nowa szkoła była nowoczesna:

 • w której panowałaby fajna atmosfera, a zdanie ucznia naprawdę by się liczyło,

 • w której uczniowie na egzaminach osiągaliby dobre i bardzo dobre wyniki,

 • w której pracowaliby kompetentni nauczyciele,

 • w której istniałyby nowoczesne, bogato wyposażone pracownie,

 • w której współpracowałoby się z zagranicą i stwarzało możliwości wyjazdu na różne ciekawe wycieczki, staże i wizyty studyjne,

 • w której można by rozwijać talenty muzyczne, plastyczne, aktorskie, sportowe, lotnicze (a na pewno wszystkich nie wymieniłam),

 • w której dla Was tworzone byłyby projekty unijne.

Jestem przekonana, że taką placówką jest właśnie nasz ZESPÓŁ SZKÓŁ.

Jest niedaleko Was  - dojazd jest bardzo łatwy. Szkoła dynamicznie się rozwija, wystarczy zapytać starszych kolegów, jak wiele zmieniło się u nas w ostatnim czasie - każdy zawód ma swoją nowoczesną pracownię, w tym sztolnię, działa darmowy e-dziennik i dla wszystkich dostępny jest bezprzewodowy Internet, mamy zaplecze sportowe najlepsze w okolicy - halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię, boisko z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią, korty. Zrealizowaliśmy wiele projektów z wykorzystaniem środków unijnych:

 • na remont i modernizację szkoły, w tym szczególnie pracowni do kształcenia zawodów,

 • szkolenia w ramach dodatkowych kwalifikacji z wszystkich zawodów, naukę języka angielskiego,

 • wyjazdy na praktyki zawodowe za granicę,

 • organizację wizyt studyjnych w ramach projektów wymiany kulturowej z wieloma krajami europejskimi.

Ważnym atutem naszej szkoły jest możliwość otrzymania stypendium z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej, technik górnik, elektryk, technik elektryk.

To u nas osiągniesz najwyższe w regionie i jednocześnie znacznie wyższe niż w całej Polsce WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Wszystkie zawody i profile znajdujące się w naszej ofercie, to profesje przyszłości, w których stale można znaleźć zatrudnienie i według statystyk nadal tak będzie.

Jeśli chcecie uczęszczać do nowoczesnej szkoły, w której każdy uczeń jest partnerem i sam planuje swój rozwój, może rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje zawodowe – wybierzcie Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, szkołę, która łączy.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją naszej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół 
w Czerwionce-Leszczynach
Natalia Kuś

P.S. W przypadku problemów z otwarciem hiperłącza, przesyłam pełen adres zdalnej prezentacji https://prezi.com/p/5i1auxl-pdky/?present=1

--Zespół Szkół ul. 3 Maja 42 44-230 Czerwionka-Leszczyny tel/fax (032)43-11-466 e-mail: zsczl@poczta.onet.pl www.zscl.pl

--Zespół Szkół ul. 3 Maja 42 44-230 Czerwionka-Leszczyny tel/fax (032)43-11-466 e-mail: zsczl@poczta.onet.pl www.zscl.pl

INFORMACJA

W związku z informacją Rządu o możliwości otwarcia przedszkoli Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach dokonuje analizy: 
1. potrzeb Państwa;
2. możliwości szkoły zorganizowania bezpiecznego pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rodzice dzieci proszeni są o kontakt (mailowy lub telefoniczny) z wychowawczyniami oddziałów przedszkolnych w tej sprawie.
Pamiętajmy, że najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo.

 Anna Jaksik - dyrektor SP Szczejkowice

GRATULACJE

 

Gratulacje dla Zosi Wrożyny laureatki Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020.

OGŁOSZENIE - INFORMATYKA I

 Informatyka kl. I - plik do tematu "Na łące" 

 

WIELKANOC 2020

ŻYCZENIA - WIELKANOC 2020

Życzenia  Wielkanocne z Kuratorium Oświaty w Rybniku

 
 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzenia  Wielkanocne od ZNP

 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Od 9 do 14 kwietnia - Wiosenna przerwa świąteczna

OGŁOSZENIE - INFORMATYKA I -III

Zeszyt ćwiczeń Informatyka kl. I -   

Zeszyt ćwiczeń Informatyka kl. II -   

Zeszyt ćwiczeń Informatyka kl. III -   

OGŁOSZENIE

Książeczka dla dzieci o koronawirusie stworzona przez pisarkę Agnieszkę Frączek oraz ilustratorkę książek dla dzieci Ewę Podleś.

http://www.rozalek.com/KoronaWirusSrodki.pdf

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. Składanie dokumentacji
Termin 26.03. - 09.04.2020r.
Godziny 8.00 - 13.00
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do skrzynki w przedsionku szkoły.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

W związku z przepisami 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późniejszymi zmianami ) informujemy, o ograniczeniu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12-13.03.2020r. - dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

Od 16 marca br. (poniedziałek)- wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

OGŁOSZENIE ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO O PROFILAKTYCE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI.
 

W związku z zabezpieczeniem przed zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o profilaktyce przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 w urzędach gmin oraz we wszystkich jednostkach podległych i nadzorowanych, szkołach, placówkach oświatowych i instytucjach publicznych.
Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu chcemy dotrzeć z informacją do jak najszerszej liczby mieszkańców naszego województwa.

Link do spotu informacyjnego : https://we.tl/t-EXbKJQPrk2

Film jest również do pobrania:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

OGŁOSZENIE

Solidaryzujemy się z ludźmi pokrzywdzonymi w pożarze w Czerwionce.
Pomagamy, pomagajmy!

Przekazuję pismo pani Oli. Darowane rzeczy składamy u Pani Woźnej albo w oddziale przedszkolnym starszaków. Transport zorganizujemy!!


dyrektor szkoły - Anna Jaksik


Pani dyrektor!
Solidaryzując się z mieszkańcami gminy zwłaszcza z poszkodowanymi w pożarze z dn. 18.02 br. pragniemy jako społeczność rady rodziców włączyć się w akcję pomocy pogorzelcom. W tym celu za pośrednictwem szkoły pragniemy przekazać wszystkim rodzicom informację, aby składali w szkole środki czystości (proszki, ręczniki, pastę do zębów, szczotki do zębów i inne art. bieżącej potrzeby), ubrania rozmiar 110/116 dla chłopców buty 30, 146/152 buty 36 dla chłopca 164/168 dla dziewczynki buty w rozmiarze 38, ubrania dla kobiety rozmiar 36/38 mężczyzny o średniej budowie ciała, wysoki.
Koce, pościel, poduszki kurtki, spodnie cokolwiek co pomoże poszkodowanym rodzinom w nowym starcie. Wierzymy, że pomoże pani nam zorganizować te akcję, bo nie można przejść obojętnie wobec krzywdy jaka spotkała tych ludzi. PROSZĘ w imieniu całej rady rodziców o rozesłanie tej inf. do wszystkich rodziców/opiekunów naszych szkolnych dzieci. Chętnie podejmę się spraw organizacyjnych jako ze kilka z rodzin dotkniętych tą tragedią miała/ma dzieci w mojej grupie przedszkolnej i wiem jak wielką tragedią zostali dotknięci.

Z wyrazami szacunku Ola Abdul Razak

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!
Przekazuję link do strony internetowej, na której zostały opublikowane informacje w zakresie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2020/2021


https://www.czerwionka-leszczyny.pl/oswiata-kultura/rekrutacja

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

OGŁOSZENIE - OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW

Notatka z wystąpienia pani Karoliny Krząkały podczas zebrania ogólnoszkolnego rodziców w dniu 05. 02. 2020r., przedstawiciela gabinetu „A-DENT” Anna Konieczny ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Najważniejsze informacje dotyczące porozumienia w zakresie opieki świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Placówka świadcząca usługi w tym zakresie:
„A-DENT” Anna Konieczny
ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Świadczenia zdrowotne będą udzielane uczniom szkoły poza godzinami zajęć lekcyjnych 
pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez rodziców dziecka lub opiekunów prawnych.
W celu skorzystania z w/w usług należy:
1. Umówić się na wizytę telefonicznie lub osobiście,
2. Na wizytę należy mieć ze sobą dokument dziecka z nr PESEL potwierdzający jego tożsamość oraz legitymację szkolną.
3. W sytuacji gdy dziecko leczy się w innym gabinecie należy mieć ze sobą ksero dotychczasowej dokumentacji medycznej dziecka (ze względu na brak możliwości powtarzania niektórych świadczeń gwarantowanych).
4. Wypełnić na miejscu wszelkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
5. Przyjęcie pacjenta przez naszą placówkę.

Na takiej wizycie Państwa dzieci mogą skorzystać zarówno z świadczeń profilaktycznych jak również z reszty świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji (na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 76/2019/DSOZ). Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne udzielane są m. in. dla dzieci w wieku 6, 7, 10, 12, 13, 16 oraz 19 roku życia.

W nagłej sytuacji tzn. gdy dziecko odczuwa ból lub coś dzieje się w obrębie uzębienia należy zadzwonić i zapytać o jak najszybszą pomoc w tej sprawie, z reguły jest to ten sam dzień (lub kolejny). Jednakże muszą Państwo mieć świadomość tego, że zgłaszając się w takiej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość ponieważ taki przypadek jest przyjmowany pomiędzy zaplanowanymi pacjentami na dany dzień (przyjmuje pierwszy wolny lekarz świadczący usługi na kontrakcie NFZ w danym dniu).

Nawiązując do Zarządzenia Prezesa NFZ dzieciom do 18 roku życia przysługują niniejsze materiały:
1. do zębów przednich (tj. od kła do kła) przysługuje wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne,
2. do zębów tylnych (tj. zęby przedtrzonowe i trzonowe) poniżej 15 roku życia wypełnienie kompozytowe chemoutwardzalne, od 15 do 18 roku życia amalgamat stomatologiczny (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego od 1 lipca 2018 r.) – wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta. 

W sytuacji jakichkolwiek pytań bądź niejasności odpowiedzi można uzyskać dzwoniąc 
na rejestrację w godzinach otwarcia gabinetu tj. w dni robocze od 8-20
(tel. 32 431 91 33 lub 607 460 401)

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

PODZIĘKOWANIE

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach dziękuje wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji naszej corocznej zabawy szkolnej. Dziękujemy za poświęcony czas, za ogrom pracy w całe przygotowanie zabawy, za wszelką dobroć i otwarte serca.
Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy rzeczowo wsparli to duże przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania zorganizowanie zabawy z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe. Dziękujemy pracownikom szkoły - zarówno nauczycielom jak i Paniom kucharkom - za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.

Serdecznie dziękujemy
Rada Rodziców

OGŁOSZENIE

Zaginiony uczeń

  
GRATULACJE DLA UCZNIÓW

Gratulacje dla uczniów, którzy osiągnęli wyniki w nauce co najmniej 4,75.

  
ZEBRANIE RODZICÓW

Zebranie rodziców podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 5 lutego (środa)

 • 16:30 zebranie ogólnoszkolne

 • 17:00 spotkania z wychowawcami w klasach

 

WYDARZENIE CHARYTATYWNE

W imieniu wszystkich dinozaurów pragnę zaprosić na nietuzinkowe wydarzenie „Maks i Dinopowieści” dnia 29.02.2020 w CKE Czerwione o godzinie 9.00 na część warsztatowo-edukacyjną oraz o 18:00 na część oficjalną, rozrywkową.

Wydarzenie charytatywne ma za cel zbiórkę pieniędzy na leczenie Maksa Podlejskiego. Młody mieszkaniec Czerwionki zmaga się z nieuleczalną chorobą Niemanna Picka typu C. Jego rodzice wspierają syna w nieustannej walce o życie. Ale potrzebują Naszej pomocy!

Przygotujcie łapy, pancerze i ogony. Walczmy razem z Maksem

Po więcej informacji warto wyklikać w linki, o te:

https://www.facebook.com/events/1027987690933140/

https://www.facebook.com/maxwalczy/

https://www.facebook.com/dinopowiesci/

Paulinozaurus Brex, założycielka Dinopowieści
Paulina Błażyca
Tel.: 508 767 717 

 

FERIE ZIMOWE
Od 13 do 24 stycznia - ferie zimowe     

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu. 
Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części składowych i sposobu eksploatacji. My idziemy o krok dalej: w tym roku uczestnicy konkursu będą ekodesignerami. Zadaniem będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i z opisem co można będzie jeszcze raz wykorzystać. Zadanie brzmi:  Przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych i tych nadających się do recyklingu. Co ważne nie wolno samemu rozkręcać zużytych elektrogratów, gdyż mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia. Informację trzeba zdobyć w inny sposób: korzystając z Internetu, rozmowy z fachowcami, własnych obserwacji, podręczników czy rad nauczycieli.
Do 30.03.2020 ekozespoły mają czas na przygotowanie odpowiedzi na to jedno pytanie konkursowe oraz skorzystanie z internetowych aplikacji edukacyjnych w wirtualnej rywalizacji III Ligi Elektrorecyklingu. Odpowiedzi trzeba udzielić w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.  Zapraszamy! Wszystkie informacje na stronie www.chlorofil.com.pl
Wszystkie dokumenty i regulamin dostępne na stronie konkursu.

Koordynator konkursu
Agnieszka Oleszkiewicz
Tel. 608 633 593
e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
www.chlorofil.com.pl

 

ZABAWA SZKOLNA

Zapraszamy do wspólnej Zabawy Karnawałowej.

Termin: 01.02.2020r., godz 19:00

Miejsce: WDK Szczejkowice

Party poprowadzi: DJ MATYJAS

Bilety dostępne w budynku Domu Kultury (w salonie fryzjerskim) w Szczejkowicach.
Kontakt do organizatora:
783 781 020, 508323 788

Zapraszają:
Szkoła Podstawowa
oraz Rada Rodziców

 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

  
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Niech uroczystość Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich czasem spokoju i zadumy, a Wigilijna Noc przyniesie wewnętrzną harmonię i odpoczynek od zgiełku codzienności. Niech te święta odnowią w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość, aby wystarczyło ich na cały nadchodzący rok.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 „Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

- autor nieznany

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok 2020 w imieniu wszystkich pracowników Delegatury w Rybniku przesyłam serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń i samych radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

Dyrektor Delegatury w Rybniku
Alicja Bartkowiak

 
OGŁOSZENIE

Rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS
Program oferuje szerokie wsparcie uczniom z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Promujemy zaangażowanie społeczne,  dodajemy odwagi, tworzymy przestrzeń do rozwoju w szkole i poza szkołą.
Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełniać formularz zgłoszeniowy online na naszej stronie internetowej, www.efc.edu.pl.

Stypendium oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia, czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, realizują projekty społeczne oraz biorą udział w warsztatach.

Horyzonty to unikatowe, kilkuletnie doświadczenie, które pomaga młodym ludziom w osiągnięciu równowagi między nauką a rozwojem osobistym i w stawaniu się mądrymi, świadomymi dorosłymi.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

    

  

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

11 grudnia (środa) od godziny 16:30 do 17:30 odbędą się konsultacje dla rodziców.

OGŁOSZENIE

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. "W moich oczach Polska Niepodległa".
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych  w województwie śląskim i  został objęty Patronatem Honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty, Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Śląskiego oraz Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice. Współorganizatorem konkursu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 
Prace uczniów należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 na adres: Katowice 40-594, ul. Gallusa 5 do dnia 4 grudnia 2019 r.

  
OGŁOSZENIE

Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. "Symbole narodowe Polski" przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
Termin dostarczenia prac do SP 7 w Gliwicach do 22.11.2019r.

  
OGŁOSZENIE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Jąkających się logopedzi z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach zapraszają na porady logopedyczne Rodziców z dziećmi, u których występują symptomy tego zaburzenia.

Zgłoszenia drogą elektroniczną do 25.11.2019r. na adres ppp@powiatrybnicki.pl

  
OGŁOSZENIE

Drogie organizacje oraz instytucje!
Po raz kolejny zapraszamy Was do zgłaszania kandydatów do tytułu "Wolontariusza roku 2019".  W tym roku postanowiliśmy również rozszerzyć Galę o uhonorowanie tytułem "Darczyńca roku 2019", zachęcamy więc do nominowania współpracujących z Wami darczyńców.
Nominować mogą organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, Koła Wolontariatu oraz osoby fizyczne z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów do dnia 10.11.2019r.. Mianowicie:
I. Nominacja do tytułu "Wolontariusza roku 2019":
- "C-L_Wolontariusz-Roku-2019-formularz-zgłoszeniowy"
-"C-L_Wolontariusz-Roku-2019-umowa-na-wykorzystanie-wizerunku"
II. Nominacja do tytułu  "Darczyńcy roku 2019":
- "C-L_Darczyńca-Roku-2019-Formularz-Zgłoszeniowy"
-"C-L_Wolontariusz-Roku-2019-umowa-na-wykorzystanie-wizerunku" 
Gala Wolontariusza Roku 2019 odbędzie się 5 grudnia br. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach (3 Maja 36D1 Czerwionka-Leszczyny)
Szczegółowe informacje znajdziecie w Regulaminie oraz uzyskacie w Centrum Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (533-920-112) oraz mailowego.

Pamiętajmy, że wolontariusze oraz darczyńcy odgrywają ważną rolę w działaniu oraz rozwoju naszych organizacji. Uhonorowanie ich pracy nadanym tytułem oraz pamiątkowym dyplomem z pewnością będzie dla nich pozytywnym zakończeniem roku!


Beata Bujoczek

 

OGŁOSZENIE

Mobilny punkt obsługi MZK w Czerwionce-Leszczynach

We wtorek 8 października w Czerwionce-Leszczynach będzie można doładować e-bilet i przedłużyć ulgę szkolną. Tym razem nie będzie możliwe wyrobienie nowej karty. Punkt będzie czynny w Urzędzie Gminy i  Miasta przy ul. Parkowej 9 (parter - punkt informacyjny) w godz. 8.00 - 15.30.

ZEBRANIE RODZICÓW

Pierwsze zebranie rodziców w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w środę  18 września o godzinie 16:30.

 W programie:

 • Wykład na temat stresu szkolnego uczniów i bezpieczeństwa na terenie szkoły (firma szkoląca).

 • Wystąpienie p. dyrektor - informacje dotyczące organizacji roku szkolnego

 • Spotkania z wychowawcami klas

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 
ZAPROSZENIE

Miejski Ośrodek Kultury w w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na warsztaty dla młodzieży i dorosłych - "Nauka rysunku i malarstwa".

 
OGŁOSZENIE

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach zaprasza Rodziców na zajęcia warsztatowe " Trening umiejętności wychowawczych w oparciu o założenia Szkoły dla Rodziców"

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • 9:00 Msza św.

 • 10:00 Inauguracja roku szkolnego w szkole

OGŁOSZENIE

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych ZAPRASZAJĄ rodziców dzieci przedszkolnych na zebranie organizacyjne.
Termin: 27 sierpnia 2019r. (wtorek) o godzinie 16:30.
Miejsce: sala na parterze szkoły.

INFORMACJE O NABORZE DO STYPENDIUM FUNDACJI EFEKT MOTYLA W ROKU SZKOLNYM 2019/20.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2019r. połączony z warsztatami rozwojowymi.
Warunki formalne do złożenia wniosku:
- zamieszkanie na terenie wiejskim;
-status ucznia VII-VIII klasy szkoły podstawowej / gimnazjum/liceum i technikum w roku szkolnym 2018/19;
- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
- trudna sytuacja materialna w rodzinie;
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/19 w terminie 1-15 lipca 2019r.

Anna Matsiyeuskaya
Effectus Papilionis Foundation
Koordynator Zarządzający
e-mail: stypendia@papilionis.org 

   

INFORMACJA

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 - "Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego".
W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem:
 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje

KONKURS

Szkoła została zapisana do konkursu, w którym można wygrać ciekawe książki. 
Trzeba oddawać głosy na naszą szkołę (można wiele razy). Konkurencja jest duża i fajnie gdyby uczniowie i rodzice pomogli.
Link do głosowania:
https://novaedita.com/konkurs/

 
INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się coraz częściej doniesieniami o kolejnych przypadkach wszawicy w przedszkolach i szkołach Państwowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przesyła Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży, Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy oraz materiały informacyjno-edukacyjne.
 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszcza informacje dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim.

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Inwazyjnej Choroby Meningokokowej, zaleca podjęcie działań profilaktyczno-zdrowotnych.

W załączeniu przekazuje materiały profilaktyczno - informacyjne.

 

INFORMACJA

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach

 

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE RYBNICKIM - INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

Zapraszamy do zapisywania Państwa dzieci na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z nauki programowania, które od tego roku będą realizowane w naszej szkole w ramach projektu Eksperci Programowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

ZAPOBIEGANIE WZW A ORAZ CHOROBOM GRYPOPODOBNYM I GRYPIE.

Wiadomość Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca zapobiegania WZW A oraz  zapobiegania chorobom grypopodobnym i grypie.

Jak ustrzec siebie i innych przed wirusem grypy?

Żółtaczka pokarmowa - wirusowe zapalenie wątroby - jak dochodzi do zakażenia, jak się chronić?  

INFORMACJA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesyła informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" ("Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole"), w którym mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

     
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Państwo,

Mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. 

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie :

- sprawdzać oceny ucznia,
- otrzymywać gotowe analizy postępów w nauce,
- na bieżąco monitorować listy obecności,
- korespondować z nauczycielem,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- sprawdzać plan lekcji,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
- korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl wpisując podany login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

Z poważaniem,

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA


Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć?

Od 1 września na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Przypominamy - nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.
Więcej informacji pod linkiem:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3959&cntnt01returnid=16

 
LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Bezpośredni kontakt z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

INFORMACJE O REFORMIE

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa na prośbę p. Alicji Bartkowiak, Dyrektora Delegatury w Rybniku zamieszczamy linki do reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ; Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową.

UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Uchwała nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018

 
ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI

Zasady płatności za podręczniki - zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA  DLA RODZICÓW

§ 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą brzmi:

1. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 8, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują lekarz i pielęgniarka spełniająca wymogi określone w § 3 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia jest przechowywana przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podpisane przez:

MINISTER ZDROWIA
w porozumieniu: 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Anna Jaksik

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department