Żf
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

 
STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
INFORMACJE O ŻYWIENIU

Jadłospis dekadowy - szkoła od 01.03.2021r. - 31.03.2021r.
Jadłospis dekadowy -przedszkole od 01.03.2021r.-31.03.2021r.
Odpłatność za żywienie na 03.2021      

Nowy Regulamin stołówki.   
Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach
Informacja OPS dotycząca możliwości dofinansowania do obiadów szkolnych       

Kontakt telefoniczny:
Intendent:     603 592 666,  32 72 31 683
Sekretariat: 32 43 17 855 ,  32 72 31 681

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie: 9 - 22 marca 2021 r.

Adres do logowania:
https://gminaczerwionkaleszczyny.przedszkola.vnabor.pl

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

INFORMACJA

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny na rok szkolny 2021/2022.

GRATULACJE

GRATULACJE dla uczniów, którzy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

INFORMACJA

Harmonogram przerw w funkcjonowaniu Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

WIRUSOOCHRONA

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA I FERIE ZIMOWE

Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe: 04 - 17 stycznia 2021r.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Niech uroczystość Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich czasem spokoju i zadumy, a Wigilijna Noc przyniesie wewnętrzną harmonię i odpoczynek od zgiełku codzienności. Niech te święta odnowią w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość, aby wystarczyło ich na cały nadchodzący rok.

INFORMACJA

Informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach i Zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym w Rybniku

ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach zaprasza uczniów klas VII - VIII na cykl spotkań pt. "Jak być sobą"

OLIMPIADA INFORMATYCZNA JUNIORÓW

Komunikat o rozpoczęciu Olimpiady Informatycznej Juniorów

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny rozpoczynamy spotkaniem uczniów z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasa VIII  - 8:45 - sala 24
Klasa VII - 9:00 - sala 32
Klasa VI - 9:15 - sala 29
Klasa V - 9:30 - sala 31
Klasa IV - 9:45 - sala 34
Klasa III - 10:00 - sala 33
Klasa II - 10:00 - sala 23
Klasa I - 10:00 - sala 24

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przekazuje materiały informacyjne skierowane do szkół oraz przedszkoli. 

Kluczowe kryteria/przesłanki, które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydający opinie o zmianie trybu nauczania
Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół 
Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

Bezpieczny powrót do szkół - prezentacja
, diagram  
 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

W szkole zostały opracowane szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

              

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

             

JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?

OGŁOSZENIE

Książeczka dla dzieci o koronawirusie stworzona przez pisarkę Agnieszkę Frączek oraz ilustratorkę książek dla dzieci Ewę Podleś.

http://www.rozalek.com/KoronaWirusSrodki.pdf

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE - OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW

Notatka z wystąpienia pani Karoliny Krząkały podczas zebrania ogólnoszkolnego rodziców w dniu 05. 02. 2020r., przedstawiciela gabinetu „A-DENT” Anna Konieczny ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Najważniejsze informacje dotyczące porozumienia w zakresie opieki świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Placówka świadcząca usługi w tym zakresie:
„A-DENT” Anna Konieczny
ul. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Świadczenia zdrowotne będą udzielane uczniom szkoły poza godzinami zajęć lekcyjnych 
pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez rodziców dziecka lub opiekunów prawnych.
W celu skorzystania z w/w usług należy:
1. Umówić się na wizytę telefonicznie lub osobiście,
2. Na wizytę należy mieć ze sobą dokument dziecka z nr PESEL potwierdzający jego tożsamość oraz legitymację szkolną.
3. W sytuacji gdy dziecko leczy się w innym gabinecie należy mieć ze sobą ksero dotychczasowej dokumentacji medycznej dziecka (ze względu na brak możliwości powtarzania niektórych świadczeń gwarantowanych).
4. Wypełnić na miejscu wszelkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
5. Przyjęcie pacjenta przez naszą placówkę.

Na takiej wizycie Państwa dzieci mogą skorzystać zarówno z świadczeń profilaktycznych jak również z reszty świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji (na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 76/2019/DSOZ). Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne udzielane są m. in. dla dzieci w wieku 6, 7, 10, 12, 13, 16 oraz 19 roku życia.

W nagłej sytuacji tzn. gdy dziecko odczuwa ból lub coś dzieje się w obrębie uzębienia należy zadzwonić i zapytać o jak najszybszą pomoc w tej sprawie, z reguły jest to ten sam dzień (lub kolejny). Jednakże muszą Państwo mieć świadomość tego, że zgłaszając się w takiej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość ponieważ taki przypadek jest przyjmowany pomiędzy zaplanowanymi pacjentami na dany dzień (przyjmuje pierwszy wolny lekarz świadczący usługi na kontrakcie NFZ w danym dniu).

Nawiązując do Zarządzenia Prezesa NFZ dzieciom do 18 roku życia przysługują niniejsze materiały:
1. do zębów przednich (tj. od kła do kła) przysługuje wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne,
2. do zębów tylnych (tj. zęby przedtrzonowe i trzonowe) poniżej 15 roku życia wypełnienie kompozytowe chemoutwardzalne, od 15 do 18 roku życia amalgamat stomatologiczny (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego od 1 lipca 2018 r.) – wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta. 

W sytuacji jakichkolwiek pytań bądź niejasności odpowiedzi można uzyskać dzwoniąc 
na rejestrację w godzinach otwarcia gabinetu tj. w dni robocze od 8-20
(tel. 32 431 91 33 lub 607 460 401)

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

INFORMACJA

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 - "Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego".
W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem:
 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje

KONKURS

Szkoła została zapisana do konkursu, w którym można wygrać ciekawe książki. 
Trzeba oddawać głosy na naszą szkołę (można wiele razy). Konkurencja jest duża i fajnie gdyby uczniowie i rodzice pomogli.
Link do głosowania:
https://novaedita.com/konkurs/

 
INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się coraz częściej doniesieniami o kolejnych przypadkach wszawicy w przedszkolach i szkołach Państwowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przesyła Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży, Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy oraz materiały informacyjno-edukacyjne.
 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszcza informacje dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim.

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Inwazyjnej Choroby Meningokokowej, zaleca podjęcie działań profilaktyczno-zdrowotnych.

W załączeniu przekazuje materiały profilaktyczno - informacyjne.

 

INFORMACJA

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach

 

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE RYBNICKIM - INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

Zapraszamy do zapisywania Państwa dzieci na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z nauki programowania, które od tego roku będą realizowane w naszej szkole w ramach projektu Eksperci Programowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

ZAPOBIEGANIE WZW A ORAZ CHOROBOM GRYPOPODOBNYM I GRYPIE.

Wiadomość Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca zapobiegania WZW A oraz  zapobiegania chorobom grypopodobnym i grypie.

Jak ustrzec siebie i innych przed wirusem grypy?

Żółtaczka pokarmowa - wirusowe zapalenie wątroby - jak dochodzi do zakażenia, jak się chronić?  

INFORMACJA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesyła informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" ("Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole"), w którym mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

     
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Państwo,

Mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. 

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie :

- sprawdzać oceny ucznia,
- otrzymywać gotowe analizy postępów w nauce,
- na bieżąco monitorować listy obecności,
- korespondować z nauczycielem,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- sprawdzać plan lekcji,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
- korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl wpisując podany login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

Z poważaniem,

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA


Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć?

Od 1 września na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Przypominamy - nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.
Więcej informacji pod linkiem:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3959&cntnt01returnid=16

 
LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Bezpośredni kontakt z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

INFORMACJE O REFORMIE

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa na prośbę p. Alicji Bartkowiak, Dyrektora Delegatury w Rybniku zamieszczamy linki do reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ; Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową.

UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Uchwała nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018

 
ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI

Zasady płatności za podręczniki - zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA  DLA RODZICÓW

§ 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą brzmi:

1. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 8, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują lekarz i pielęgniarka spełniająca wymogi określone w § 3 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia jest przechowywana przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podpisane przez:

MINISTER ZDROWIA
w porozumieniu: 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Anna Jaksik

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department