f
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

 
STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
INFORMACJA DLA RODZICÓW

P. Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach informuje, że z dniem 30 listopada 2018 roku mija termin składania wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry Start" tzw. 300+.

 
 

MEN przygotowało kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone ważne  informacje (m. in. plakaty, ulotki, odpowiedzi na najważniejsze pytania), które będą systematycznie uzupełniane.

ZEBRANIE RODZICÓW

Pierwsze zebranie rodziców w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w środę  12 września o godzinie 16:30.

 W programie:

  • wystąpienie p. dyrektor

  • spotkania z wychowawcami w klasach

INFORMACJE O ŻYWIENIU

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach
Jadłospis dekadowy od 04.09.2018r. - 03.10.2018r.
Odpłatność za żywienie na 09.2018      
Nowa i
nformacja dotycząca wpłat za żywienie
Regulamin stołówki.   
Informacja OPS dotycząca możliwości dofinansowania do obiadów szkolnych       

INFORMACJA

Na podstawie art.6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016. 831 z dnia 11.06.2016r.) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach informuje, iż w ramach poprawy efektywności energetycznej: 

- planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły,
- dokonuje się zakupów instalacji charakteryzujących się  niskim zużyciem energii oraz  niskimi kosztami eksploatacji,
- dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
- planowana jest modernizacja kotłowni,
- dokonuje na bieżąco wymianę starych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED- owe.

LISTY MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  • do rodziców i opiekunów uczniów

  • Poradnik Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania

  • do dyrektorów i nauczycieli

     

     

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przesyła list na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  • 9:00 Msza św.

  • 10:00 Inauguracja roku szkolnego w szkole

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Oddziały przedszkolne w dniu 03.09.2018r. zapewniają dzieciom opiekę w godzinach od 7:00 do 15:00 (od 7:00 dzieciom potrzebującym opieki w  oddziale przedszkolnym nr I).

  • 9:00 Msza św.

  • 10:00 spotkanie z dziećmi i rodzicami w oddziałach przedszkolnych.

KONKURS PLASTYCZNY

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizatorem konkursu plastycznego o nazwie "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa".

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszcza informacje dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim.

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Inwazyjnej Choroby Meningokokowej, zaleca podjęcie działań profilaktyczno-zdrowotnych.

W załączeniu przekazuje materiały profilaktyczno - informacyjne.

 

INFORMACJA

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach

 

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE RYBNICKIM - INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

Zapraszamy do zapisywania Państwa dzieci na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z nauki programowania, które od tego roku będą realizowane w naszej szkole w ramach projektu Eksperci Programowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

ZAPOBIEGANIE WZW A ORAZ CHOROBOM GRYPOPODOBNYM I GRYPIE.

Wiadomość Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca zapobiegania WZW A oraz  zapobiegania chorobom grypopodobnym i grypie.

Jak ustrzec siebie i innych przed wirusem grypy?

Żółtaczka pokarmowa - wirusowe zapalenie wątroby - jak dochodzi do zakażenia, jak się chronić?  

UBEZPIECZENIE DZIECI

Informacje o ubezpieczeniu obowiązującym od 1.10.2017 do 30.09.2018r.

Dla Szkoły wybrano wariant trzeci  z sumą ubezpieczenia: 20 000 zł. Składka 49 zł.

Forma ubezpieczenia: grupowa

Numer polisy: 92103643       

Ubezpieczający: p. Marzena Kania (przedstawiciel Rady Rodziców)

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia oraz zgłoszenia wypadku należy kierować bezpośrednio do opiekuna ubezpieczenia.

OPIEKUN UBEZPIECZENIA: Pan Damian Grzegorzyca, (KOD OPIEKUNA 20093), kom.533761234, email: dgrzegorzyca@bezpieczny.pl
lub
Bezpieczny.pl: 58 718 92 53 (pn. - pt. 8:00 - 16:00)
Infolinia AXA: 22 555 00 00, 801 200 200 (pn. - pt. 8:00 - 19:00)

INFORMACJA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesyła informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" ("Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole"), w którym mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

     
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Państwo,

Mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. 

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie :

- sprawdzać oceny ucznia,
- otrzymywać gotowe analizy postępów w nauce,
- na bieżąco monitorować listy obecności,
- korespondować z nauczycielem,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- sprawdzać plan lekcji,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
- korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl wpisując podany login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

Z poważaniem,

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA


Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć?

Od 1 września na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Przypominamy - nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.
Więcej informacji pod linkiem:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3959&cntnt01returnid=16

 
LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Bezpośredni kontakt z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

INFORMACJE O REFORMIE

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa na prośbę p. Alicji Bartkowiak, Dyrektora Delegatury w Rybniku zamieszczamy linki do reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ; Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową.

UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Uchwała nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018

 
ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI

Zasady płatności za podręczniki - zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA  DLA RODZICÓW

§ 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą brzmi:

1. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w § 8, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują lekarz i pielęgniarka spełniająca wymogi określone w § 3 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia jest przechowywana przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podpisane przez:

MINISTER ZDROWIA
w porozumieniu: 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Anna Jaksik

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department