f
  SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

 
STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
ZABAWA SZKOLNA

Zapraszamy do wspólnej Zabawy Karnawałowej.

Termin: 02.02.2019r., godz 19:00

Miejsce: WDK Szczejkowice

Party poprowadzi: DJ Tomasz Świątek

Bilety dostępne w budynku Domu Kultury w Szczejkowicach.

Kontakt do organizatora: 505 323 788
 

Zapraszają:
Szkoła Podstawowa
oraz Rada Rodziców

INFORMACJE O ŻYWIENIU

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach
Jadłospis dekadowy od 02.01.2019r. - 31.01.2019r.
Odpłatność za żywienie na 01.2019      
Nowa i
nformacja dotycząca wpłat za żywienie
Regulamin stołówki.   
Informacja OPS dotycząca możliwości dofinansowania do obiadów szkolnych       

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Niech uroczystość Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich czasem spokoju i zadumy, a Wigilijna Noc przyniesie wewnętrzną harmonię i odpoczynek od zgiełku codzienności. Niech te święta odnowią w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość, aby wystarczyło ich na cały nadchodzący rok.

INFORMACJA

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zaprasza przedszkolaków i uczniów klas 1-3 z trenu województwa śląskiego do udziału w próbie ustanawiania Rekordu Polski w kategorii: NAJWIĘCEJ OSÓB KOLORUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W WIELU LOKALIZACJACH.
Rekord będzie ustanawiany 18 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00. Dzieci będą malować obrazek (format A4) z wizerunkiem policyjnej maskotki "Sznupka".  

INFORMACJA

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 - "Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego".
W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków, rzeczników i decydentów. Powstało 6 przewodników o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań na rzecz eliminacji kar cielesnych w poszczególnych obszarach, które mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem:
 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/dziecinstwo-bez-przemocy-dobre-praktyki-i-rekomendacje

INFORMACJA

MEN przygotowało list oraz materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Ulotka opracowana przez MEN we współpracy z CKE
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Komunikat MEN na temat rekrutacji

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

28 listopada (środa) od godziny 16:30 do 17:30 odbędą się konsultacje dla rodziców.

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

KONKURS

Szkoła została zapisana do konkursu, w którym można wygrać ciekawe książki. 
Trzeba oddawać głosy na naszą szkołę (można wiele razy). Konkurencja jest duża i fajnie gdyby uczniowie i rodzice pomogli.
Link do głosowania:
https://novaedita.com/konkurs/

 
INFORMACJA

W związku z pojawiającymi się coraz częściej doniesieniami o kolejnych przypadkach wszawicy w przedszkolach i szkołach Państwowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przesyła Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży, Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy oraz materiały informacyjno-edukacyjne.
 

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Link odsyłający do regulaminów na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach o Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 - etap szkolny

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/bez-kategorii/28975/
Terminarz konkursów

 
LIST Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

List  list Zarządu REBA O.O. S.A. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

15 października - z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • 9:00 Msza św.

 • 10:00 Akademia w szkole

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2018/2019

W terminie głównym

Język polski

15 kwietnia  2019

poniedziałek

godz. 9.00

Matematyka

16 kwietnia 2019

wtorek

godz. 9.00

Język obcy nowożytny

17 kwietnia 2019

środa

godz. 9.00

W terminie dodatkowym

Język polski

3 czerwca 2019

poniedziałek

godz. 11.00

Matematyka

4 czerwca 2019

wtorek

godz.11.00

Język obcy nowożytny

5 czerwca 2019

środa

godz. 11.00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019r.

 Uwagi:
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

List okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji  Światowego Dnia Orderu Uśmiechu

INFORMACJA

13 października 2018r. o godz. 15:00 w parku w Palowicach odbędzie się Turniej Wsi Po Naszymu.

Organizatorzy: GaSzo, Grupa nieformalna "Sojusz Sołecki", Rada Sołecka Palowic, Sołtys i Rada Sołecka Bełku, Sołtys i Rada Sołecka Szczejkowic

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW

P. Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach informuje, że z dniem 30 listopada 2018 roku mija termin składania wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry Start" tzw. 300+.

 
INFORMACJA

MEN przygotowało kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone ważne  informacje (m. in. plakaty, ulotki, odpowiedzi na najważniejsze pytania), które będą systematycznie uzupełniane.

ZEBRANIE RODZICÓW

Pierwsze zebranie rodziców w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w środę  12 września o godzinie 16:30.

 W programie:

 • wystąpienie p. dyrektor

 • spotkania z wychowawcami w klasach

INFORMACJA

Na podstawie art.6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016. 831 z dnia 11.06.2016r.) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach informuje, iż w ramach poprawy efektywności energetycznej: 

- planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły,
- dokonuje się zakupów instalacji charakteryzujących się  niskim zużyciem energii oraz  niskimi kosztami eksploatacji,
- dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
- planowana jest modernizacja kotłowni,
- dokonuje na bieżąco wymianę starych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED- owe.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Początek roku szkolnego

3 września 2018r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019r.

Wakacje

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

LISTY MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 • do rodziców i opiekunów uczniów

 • Poradnik Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania

 • do dyrektorów i nauczycieli

     

     

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przesyła list na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • 9:00 Msza św.

 • 10:00 Inauguracja roku szkolnego w szkole

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W ODDZIAACH PRZEDSZKOLNYCH

Oddziały przedszkolne w dniu 03.09.2018r. zapewniają dzieciom opiekę w godzinach od 7:00 do 15:00 (od 7:00 dzieciom potrzebującym opieki w  oddziale przedszkolnym nr I).

 • 9:00 Msza św.

 • 10:00 spotkanie z dziećmi i rodzicami w oddziałach przedszkolnych.

KONKURS PLASTYCZNY

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizatorem konkursu plastycznego o nazwie "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa".

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zamieszcza informacje dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim.

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: System Prognoz Jakości Powietrza.

 

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Inwazyjnej Choroby Meningokokowej, zaleca podjęcie działań profilaktyczno-zdrowotnych.

W załączeniu przekazuje materiały profilaktyczno - informacyjne.

 

INFORMACJA

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach

 

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE RYBNICKIM - INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3

Zapraszamy do zapisywania Państwa dzieci na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z nauki programowania, które od tego roku będą realizowane w naszej szkole w ramach projektu Eksperci Programowania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

ZAPOBIEGANIE WZW A ORAZ CHOROBOM GRYPOPODOBNYM I GRYPIE.

Wiadomość Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca zapobiegania WZW A oraz  zapobiegania chorobom grypopodobnym i grypie.

Jak ustrzec siebie i innych przed wirusem grypy?

Żółtaczka pokarmowa - wirusowe zapalenie wątroby - jak dochodzi do zakażenia, jak się chronić?  

UBEZPIECZENIE DZIECI

Informacje o ubezpieczeniu obowiązującym od 1.10.2017 do 30.09.2018r.

Dla Szkoły wybrano wariant trzeci  z sumą ubezpieczenia: 20 000 zł. Składka 49 zł.

Forma ubezpieczenia: grupowa

Numer polisy: 92103643       

Ubezpieczający: p. Marzena Kania (przedstawiciel Rady Rodziców)

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia oraz zgłoszenia wypadku należy kierować bezpośrednio do opiekuna ubezpieczenia.

OPIEKUN UBEZPIECZENIA: Pan Damian Grzegorzyca, (KOD OPIEKUNA 20093), kom.533761234, email: dgrzegorzyca@bezpieczny.pl
lub
Bezpieczny.pl: 58 718 92 53 (pn. - pt. 8:00 - 16:00)
Infolinia AXA: 22 555 00 00, 801 200 200 (pn. - pt. 8:00 - 19:00)

INFORMACJA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesyła informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" ("Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole"), w którym mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

     
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Państwo,

Mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. 

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie :

- sprawdzać oceny ucznia,
- otrzymywać gotowe analizy postępów w nauce,
- na bieżąco monitorować listy obecności,
- korespondować z nauczycielem,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- sprawdzać plan lekcji,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
- korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl wpisując podany login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

Z poważaniem,

dyrektor szkoły - Anna Jaksik

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA


Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć?

Od 1 września na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Przypominamy - nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.
Więcej informacji pod linkiem:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3959&cntnt01returnid=16

 
LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Bezpośredni kontakt z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

         tel. 22 34 74 141 struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

         tel. 22 34 74 792 podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

         tel. 22 34 74 458 przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

INFORMACJE O REFORMIE

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa na prośbę p. Alicji Bartkowiak, Dyrektora Delegatury w Rybniku zamieszczamy linki do reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ; Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową.

UCHWAŁA NR XXXI/352/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Uchwała nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018

 
ZASADY PŁATNOŚCI ZA PODRĘCZNIKI

Zasady płatności za podręczniki - zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA  DLA RODZICÓW

12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą brzmi:

1. W przypadku braku na terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o którym mowa w 8, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują lekarz i pielęgniarka spełniająca wymogi określone w 3 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja medyczna ucznia jest przechowywana przez właściwego dla ucznia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podpisane przez:

MINISTER ZDROWIA
w porozumieniu: 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Anna Jaksik

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department