SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT
HISTORIA BUDOWY NOWEJ SZKOŁY W SZCZEJKOWICACH

PAŹDZIERNIK 1972r.

"Sprawa z budową nowej szkoły posunęła się naprzód. Teren pod budową nowej szkoły został zniwelowany. Przygotowuje się drzewa i inne materiały budowlane potrzebne do budowy pracy."

KWIECIEŃ 1973r

"Sprawa budowy nowej szkoły zrobiła milowy krok. Obecnie przygotowuje się maszyny potrzebne przy budowie w trakcie załatwiania jest doprowadzenie energii elektrycznej i wody na teren budowy."

29 MAJA 1973r.

"Ten dzień chciałbym szczególnie uczcić, ponieważ właśnie dziś o godzinie 1430 nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek nowej Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach. Uroczystego ceremoniału wmurowania aktu erekcyjnego nie było, ponieważ w tym czasie całkowity budżet Komitetu wnosił 130tys. złotych i był zebrany jedynie ze składek ludności Szczejkowic. Nie było żadnego poparcia z zewnątrz. Komitet zdany był tylko i wyłącznie na własne siły. Było to przysłowiowe ?Rzucanie się z motyką na księżyc�. Ale znaleźli się ludzie, którzy podjęli się mimo wszystko budowy  nowej szkoły w tak trudnych warunkach. A oto nazwiska, które powinny być zapisane złotymi literami:

 

Albin Szweda - przewodniczący SKBSz

Franciszek Rożek - Z-ca przewodniczącego

Zdzisław Martyniak - dyrektor szkoły

Edward Kolasiński - księgowy,

Fojcik Lidia - skarbnik,

Martyniak Aniela - nauczycielka,

Malcher Maria - nauczycielka,

Hajduk Magdalena - nauczycielka,

Stycz Maria - nauczycielka,

Szańca Stanisława - nauczycielka

Buchalik Karol - gospodarz

Grabiec Benedykt - brygadzista

Lip Franciszek - brygadzista

LIPIEC 1973r.

W kwietniu Szczejkowice odwiedził reporter regionalnej gazety ,,Nowiny”, pan A. Plutowski, który napisał artykuł na temat budowy szkoły.

12 MAJA 1974r.

W Niedzielę Czynu Partyjnego członkowie POP oraz niepartyjni wykonywali czyn na terenie budowy nowej szkoły. Ukształtowali skarpy wokół budynku. W dużym stopniu pomógł w tym zastępca Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Szczejkowicach ob. Franciszek Rożek, który zorganizował do akcji 10 samochodów � wywrotek zwożących ziemię z Żor. Pracowały brygady z Bełku, Stanowic, Przegędzy i Szczejkowic. Do akcji włączyła się starsza młodzież  - harcerze.

CZERWIEC 1974r.

1 czerwca wesoło i gwarnie w naszej szkole � dzień dziecka o godzinie 8:00 zbiórka dzieci wszystkich klas i wymarsz na boisko. Rozgrywki w siatkówkę, piłkę ręczną, gry terenowe, biegi i skoki uświetniły ten dzień. Potem powrót do szkoły, gdzie panie z Komitetu Rodzicielskiego oczekiwały z paczkami, w których znajdowały się słodycze. Obdarowane dzieci powróciły do domu ok. godz.15:00.

W nowej szkole przystąpiono do krycia dachu papą, osadzania okien, zakładania rynien, wylewania podłoża w salach i zakładania grzejników w całym budynku.

LIPIEC, SIERPIEŃ 1974

Trwają prace na budowie. Ciągłe deszcze uniemożliwiają wykonywanie prac na zewnątrz. Na teren budynku wkroczyli malarze.

WRZESIEŃ 1974

Tynkowanie elewacji. Lastrikarze szlifują klatkę schodową. Trudności z podłączeniem do sieci wysokiego napięcia. Na wyposażenie budynku przeznaczono sumę 800 tys. zł. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej za 15 tyś. zł. Zaopatrzono szkołę w nowoczesny sprzęt audiowizualny: radia, telewizory, adaptery, magnetofony itd.

PAŹDZIERNIK 1974

Młodzież szkolna pracowała na terenie budowy: chłopcy porządkowali obejście, skopali działkę, na której zostaną posadzone róże, a dziewczyny myły okna. Dyrekcja ?Huty Florian� zainteresowana jest urządzeniem w nowej szkole placówki kolonijnej w zamian za prace wykończeniowe.
Przewozi się pomoce naukowe ze starej szkoły. Urządzane są gabinety i klasy lekcyjne. Rodzice porządkują teren wokół obiektu. Zasadzono drzewa i krzewy oraz róże.

LISTOPAD 1974

Ostatnie prace malarskie. Odbiór techniczny - wszystkie prace wykonano solidnie.

9 LISTOPADA 1974r. 

Uroczyste otwarcie nowej szkoły. 10:30 zbiórka w starej szkole, 11:00 marsz do nowej szkoły na czele ze sztandarem, orkiestrą KWK Dębieńsko, młodzieżą i zaproszonymi gośćmi.

25 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO

Wspomnienia dyrektor Anny Jaksik

11 listopada 2000 r. w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Pośredniczki Wszelkich Łask zabrzmiało uroczyste Gaude Mater. To chór parafialny pod dyrekcją Anieli Martyniak rozpoczął mszę św. W intencji Ojczyzny, tej dużej i tej małej - szczejkowickiej, a szczególnie w intencji Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego, która obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Było to naprawdę święto lokalnego społeczeństwa. Obok uczniów, nauczycieli i rodziców stanęli budowniczowie szkoły, górnicy, strażacy i Honorowi Dawcy Krwi.

Rangę temu spotkaniu w kazaniu nadał ksiądz proboszcz Józef Walasz, który, jak zawsze, z wielką powagą podsumował dorobek wsi. Mówił o ludziach, którzy przed laty podjęli trud budowy nowej szkoły i przyjęli na siebie odpowiedzialność za wykonanie zadania. Wskazał na sukcesy: Wiejski Dom Kultury, gazyfikację wsi, kościół i dom parafialny, z których należy się cieszyć, ponieważ są dowodem, że sprawy naszej małej Ojczyzny nie są ludziom obce. Docenił również codzienną pracę nauczycieli i kulturotwórczą rolę szkoły w naszym środowisku. Mówiąc o wychowaniu cytował "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza:

"Dziś, nowym zwyczajem,

My na naukę młodzież do stolicy dajem

I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki

Mają od starych więcej książkowej nauki

Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,

Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem."

Ksiądz proboszcz Józef Walasz jeszcze raz pokazał wielkość Mickiewicz, ale też wskazał na szacunek, który należy się każdemu człowiekowi w każdym wieku. Współistnienie pokoleń obok siebie, wzajemne wspieranie się w trudach może przynieść tylko korzyści dla wszystkich. Tak mówił ksiądz proboszcz i miał rację. Dowodem jest istnienie naszej szkoły wybudowanej w znacznej mierze w czynie społecznym. 

Było to w roku 1974. Wtedy otworzono podwoje  nowej i pięknej szkoły. Prace rozpoczęto w maju 1973 roku, a na początku roku szkolnego 1974/75 trwały już ostatnie prace: tynkowanie elewacji, układanie płytek w sanitariatach, malowanie klatek schodowych, porządkowanie terenu. Spieszono się, by zdążyć przed zimą. Częstymi gośćmi na budowie byli: kierownik starej szkoły mgr Zdzisław Martyniak oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Albin Szweda. Nowo powstającym obiektem interesowała się Huta "Florian" w Świętochłowicach. Malownicze usytuowanie szkoły na skraju wsi, z dala od głównej drogi, z widokiem na las oraz dobre zaplecze socjalno-bytowe stwarzały doskonałe warunki do wypoczynku letniego. To tutaj przez najbliższe dziesięć lat dzieci więtochłowickie będą przyjeżdżały na kolonie.

4 listopada 1974 roku nastąpił odbiór techniczny budynku. Jak czytamy w kronice szkolnej komisja nie odnotowała żadnych usterek.

9 listopada 1974 roku o godz. 11:00 przed budynkiem starej pięcioklasowej szkoły zebrali się zaproszeni goście, mieszkańcy wsi Szczejkowice, uczniowie i ich rodzice. Był to pochód radości. Przeprowadzki dokonano w obecności wielu ważnych gości. Najważniejsi byli jednak mieszkańcy Szczejkowic. To oni dobrowolnie opodatkowali się po 500 zł. Od każdej pracującej osoby w rodzinie. Ponadto zadeklarowali wkład pracy wartości pół miliona złotych. Nauczyciele przez dwanaście miesięcy rozprowadzali cegiełki na budowę chodząc od domu do domu. Na zawsze pozostaną w pamięci takie gesty jak 1600 zł. Wpłacone przez panią Martę Gorol czy 128 godzin pracy społecznej Romana Zieleźnego.

W przemówieniu Albina Szwedy, głównego inicjatora i koordynatora prac budowlanych, czytamy: "Na uwagę zasługuje fakt, że na tej budowie nie było zatrudnionych mistrzów, brygadzistów, zaopatrzeniowców poszczególnych branż. Stopień trudności polegał na tym, że nie dysponowano własnymi środkami transportu jak również sprzętem budowlanym. O wszystko trzeba było prosić. Nieocenioną pomoc w tym zakresie okazały zakłady: Zakład Inżynierii Miejskiej nr 4 w Żorach, Kombinat budownictwa Ogólnego ROW, Huta "Florian". Niemały wkład pracy wnieśli dorywczo zatrudnieni, nie związani żadnymi umowami o pracę emeryci, pracownicy kopalń i innych zakładów pracy. Również kobiety, studenci i młodzież szkolna nie szczędzili wysiłku. Poważny wkład pracy wnieśli miejscowi i okoliczni rzemieślnicy przy pracach wykończeniowych tego budynku, którzy teraz mogą się poszczycić efektem swej pracy".

Po przemówieniu A. Szwedy i wicewojewody S. Kiermaszka wręczono odznaki i dyplomy osobom zasłużonym przy budowie obiektu. Złotą Odznakę "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego" otrzymali: Edward Kolasiński, Zdzisław Martyniak, Albin Szweda.

A potem potoczyła się codzienna praca pod kierownictwem Z. Martyniaka (1974 -1990), G. Formeli (1990 -1997) i A. Jaksik (1997 - nadal).

Realizacja programów nauczania, akademie, apele, olimpiady przedmiotowe, spartakiady sportowe, wycieczki - to praca szkoły. I uczniowie, i nauczyciele wszelkimi sposobami starali się i starają codzienność podnosić na coraz wyższy poziom, aby spłacić dług wdzięczności zaciągnięty u lokalnego społeczeństwa.

Ludzie związani z budową Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Szczejkowicach

(na podstawie istniejących zapisów w dokumentacji szkolnej)

Budowę szkoły rozpoczęto  w czynie społecznym i systemem gospodarczym. Budowy w tym systemie podjął się zespół w składzie:

Albin Szweda - przewodniczący,

Zdzisław Martyniak - dyrektor szkoły

Edward Kolasiński - księgowy

Leon Rek  - kierownik budowy

Mgr Inż. Norbert Kotas - inspektor nadzoru 

19 listopada 1974r. w tutejszej szkole nastąpiło spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy Bełk, podczas którego wyróżniono osoby za pracę  przy budowie nowej szkoły:

Cholewik Robert - kierownik działu zaopatrzenia K.K.Inż. M. w Żorach

Norbert Kotas - inspektor nadzoru

Fojcik Lidia - skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Szkoły

Wowra Kinga - członek zarządu

+Kołodziej Piotr - emeryt

+Kołodziej Stanisław - członek SKBSz

+Kołodziej Bronisława - stróż

+Palus Henryk - pracownik kopalni

Szymała Hubert - pracownik kopalni

+Szulik Henryk - ślusarz

Jankowski Tadeusz - pracownik kopalni

Fojcik Konrad - pracownik kopalni

Gorzawski Herbert - pracownik kopalni

+Zieleźny Roman - pracownik kopalni

+Brzęczek Konrad - pracownik kopalni

+Szymura Wilhelm - członek SKBSz

+Szymura Józef - członek SKBSz

+Szulik Wiktor - emeryt

Goryl Mieczysław - spawacz

+Polok Teodor - spawacz

+Buchta Jakub - cieśla

Figura Karol - cieśla

Hajduk Magdalena - nauczycielka

Stycz Maria - nauczycielka

+Martyniak Aniela - nauczycielka

+Martyniak Zdzisław - dyrektor szkoły

+Mołdrzyk Jan - stolarz

Mołdrzyk Kazimierz - stolarz

Pompein Janusz

Szymura  Wilhelm - pracownik kopalni

Kolasiński Stanisław

+Kolasiński Kazimierz

+Kolasiński Edward

+Pustelnik Leon - dyspozytor Kółka Rolniczego

Owczorz Teodor

+Babilas Jan - emeryt

+Foltynowicz Jan - emeryt

Wodok Joachim - pracownik kopalni

Kania Jan

Szumura Alfred

Szweda Albin

+Rożek Franciszek

Żogała Piotr

Bober Zbigniew

Pompein Anna

Jastrzębska Helena

Gawlik Herbert

Zieleźny Roman

Brzęczek Konrad

Gorol Mieczysław

Weirauch Ginter

Konsek Łucja

Konsek Andrzej 

Podczas uroczystego otwarcia szkoły odznakę "Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego" otrzymali:

Złotą:

  1. Albin Szweda

  2. Zdzisław Martyniak

  3. Edward Kolasiński

Srebrną:

  1. Franciszek Rożek

  2. Piotr Żogała

  3. Stanisław Socha

  4. Anna Pompein

  5. Herbert Gawlik

 Ważne daty dla szkoły w Szczejkowicach:

1974 - oddanie do użytku nowej szkoły

1992 - gazyfikacja szkoły

2000 - reforma oświaty  (szkoła staje się sześcioklasową szkołą podstawową)

10 XII 2002 - otwarcie nowej sali gimnastycznej

1 IX 2003 - oddział przedszkolny wprowadza się do szkoły 

Kierownicy:

Jaśkiewicz Jan (1945), Machej Alojzy (1945), Franciszek Orszulik (z przerwami od 1925 do 1962), Arkadiusz Tomecki (1962 - 1968), Magdalena Hajduk (1968), Martyniak Zdzisław (1968)

Dyrektorzy:

Martyniak Zdzisław (      - 1990), Grzegorz Formela (1990 - 1997), Anna Jaksik (1997 - nadal)

Nauczyciele szkoły:

Po 1945r.

Jaśkiewicz Jan, Machej Alojzy, Machejowa Jadwiga, Poniżil Janina, Pitlokówna Łucja, Orszulik Franciszek,  Orszulikowa Eugenia, Rybak Krystyna, Holecki Bolesław, Szulik Franciszek, Pawlas Jadwiga, Feilhauer Aniela, Józefa Kastura, Parchańska Maria, Wieczorek Teresa, Piekorz Teresa, Arkadiusz Tomecki

Kadencja A. Tomeckiego, M. Hajduk i Z. Martyniaka:

Arkadiusz Tomecki, Magdalena Hajduk, Zdzisław Martyniak, Aniela Martyniak, Maria Stycz, Magdalena Hajduk, Zofia Halama, Jadwiga Grzywocz, Grażyna Skałbania, Elżbieta Prekiel, Janina Kłosińska, Stanisława Szańca, Maria Malcher, Urszula Kościelna, Zofia Mroczkowska, Mirosława Szombara, Nikodem Tomanek, Maria Zarówna, Róża Wodok, Joanna Dąbrowska, Wojciech Dąbrowski, Alicja Cyprys - Juraszczyk,

Maria Michalik, Maria Pacholec, Lucyna Mnich, Janina Fojcik, Maria Chlubek, Barbara Przybyła, Małgorzata Marciniak, Mirosława Gryszka, Damian Gańczorz, Grzegorz Watoła, Grzegorz Formela, Danuta Łubkowska, Bożena Szala, Grzegorz Formela, Anna Jaksik, Katarzyna Kubera

Kadencja G. Formeli i A. Jaksik:

Księża: Gerard Syguda, Józef Walasz, Kazimierz Folkert, Jacek Ostrowski

Katechetki: Kornelia Kaczmarczyk, Celestyna Wodok, Bożena Szymura, Aleksandra Bluszcz, Agnieszka Stanieczek, .

Anglistki: Marzena Nocuń, Szkrobka Maria, Marzena Makowska, Marzena Skrzyńska, Małgorzata Gojska, Małgorzata Wilczek, Joanna Szweda, Aneta Antosiak, Natalia Jaksik

Oddział przedszkolny: Ewa Kania, Mirosława Dyrda, Aleksandra Strojny, Elżbieta Draga, Urszula Mura, Ewelina Kobiela, Agnieszka Dzień

Nauczanie zintegrowane: Jadwiga Grzywacz, Maria Malcher, Elżbieta Kołodziej - Pisarek, Izabela Szymura, Bożena Szymura, Aleksandra Muras, Mirosława Dyrda

Matematycy: Maria Stycz, Grzegorz Watoła, Zdzisław Martyniak, Katarzyna Kubera, Damian Gańczorz, Zbigniew Nowak

Polonistki: Aniela Martyniak, Anna Jaksik, Katarzyna Tomanek-Wrożyna, Bogusława Jankowska, Aneta Antosiak,

Historia: Anna Jaksik, Katarzyna Tomanek-Wrożyna

Biologia/przyroda: Bożena Szala

Fizyka: Zdzisław Martyniak, Bożena Szala.

Chemia: Zdzisław Martyniak, Bożena Szala.

Geografia: Grzegorz Formela.

Informatyka: Bożena Szala, Katarzyna Kubera, Zbigniew Nowak,

Wychowanie fizyczne: Grzegorz Formela

Gimnastyka korekcyjna: Agata Burnagiel, Alina Gwóźdź, Brygida Pifczyk, Bożena Szala

Muzyka: Aniela Martyniak, Zdzisław Martyniak, Bogusława Adamczyk, Izabela Szymura

Plastyka: Martyniak Aniela, Izabela Szymura, Maria Malcher

Biblioteka: Magdalena Hajduk, Anna Jaksik

Świetlica: Agnieszka Fojcik, Barbara Kowal, Agnieszka Dzień, Natalia Jaksik

Pedagog : Jolanta Smorzik, Bogdan Burek, Natalia Jaksik

Komitety Rodzicielskie - przewodniczący:

Albin Szweda, Zbigniew Bieńkowski, Stefan Makselon, Małgorzata Skuta, Kazimierz Kolasiński, Michalina Kaźmierczak, Halina Piątek, Damian Jankowski, Bożena Szymura, Aleksandra Oleksy - Nowak, Ilona Radecka, Michalina Wodok, Joanna Kania, Marzena Kania

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department