SP Szczejkowice
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Szukaj:  

 

STRONA GŁÓWNA   •   HISTORIA SZKOŁY   •   PLAN LEKCJI   •   WYDARZENIA   •   PLIKI DO POBRANIA   •   KONTAKT

Szesciolatek w szkole

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY

mgr Aleksandra Strojny

mgr Daria Gamoń

mgr Ewelina Kobiela-Nikel

 
GODZINY PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

żródło: www.kkkp.pl

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny 2019r.

Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Uchwała NR XXXV/392/17 Rady Miejskiej W Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Uchwała nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018

Uzgodnienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - W. Janiszewskim, a Dyrektorem SP w Szczejkowicach - A. Jaksik, dotyczące rekrutacji

Wniosek do dyrektora o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

COPYRIGHT © by SP Szczejkowice IT department